STRONA G紟NA
 Informacje o GCI
 Lokalizacja GCI
 Regulamin GCI
 Og這szenia
 Oferty pracy
 1 Praca ABSOLWENTA
 Praca dla UCZNIA
 Praca - CAREERJET
 Wa積e adresy - praca
 UMiG Jab這nowo Pom.
 • herb i flaga
 GMINA "FAIR PLAY"
 Galeria GCI - biuro
 • 15.05.2009
 • 07.10.2008
 • 26.05.2008
 • 30.04.2008
 • 28.04.2008
 • 29.02.2008
 • 26.10.2007
 • 19.10.2007
 • 19.10.2007
 • 07.08.2007
 • 07.08.2007
 • 26.07.2007
 • 18.07.2007
 STATYSTYKI GCI
 • 2006-07-08-09-10
 Biblioteka GCI
 Prasa GCI
 ABC bezrobotnego
 ABC pracodawcy
 PO玆CZKA dla firmy
 MGOPS - Kapita Ludzki
 MGOPS w prasie
 • 08.04.2009 POKL
 • 11.12.2008 POKL
 • 29.09.2008 POKL
 • 17.09.2008 POKL
 • 15.09.2008 POKL
 • 11.09.2008 POKL
 • 10.09.2008 POKL
 • 08.09.2008 POKL
 • 01.09.2008 POKL
 • 13.08.2008 POKL
 • 07.08.2008 POKL
 • 01.08.2008 POKL
 • 30.07.2008 POKL
 • 25.07.2008 POKL
 • 23.07.2008 POKL
 • 21.07.2008 POKL
 • 18.07.2008 POKL
 • 16.07.2008 POKL
 • 15.07.2008 POKL
 • 14.07.2008 POKL
 • 11.07.2008 POKL
 • 09.07.2008 POKL
 • 04.07.2008 POKL
 • 02.07.2008 POKL
 • 30.06.2008 POKL
 PPWOW dobre praktyki
 O鈔odek J瞛ykowy SITA
 VOGELSCHULE
 akcja AKACJA
 ASPB
 ARiMR
 ODR w Minikowie
 MPiPS
 FUNDUSZE UNIJNE
 CI o 字odowisku
 Osoby niepe軟osprawne
 Linki i adresy
 • • GUS
 • • Inspektorat Pracy
 • • Sanepid
 • • Urz康 Skarbowy
 • • ZUS
 • gastronomia
 • hotele
 • hurtownie
 • instytucje
 • kultura
 • o鈍iata
 • parafie
 • produkcja
 • sklepy spo篡wcze
 • sklepy przemys這we
 • transport
 • us逝gi
 • zdrowie
 • Hufiec ZHP Jab這nowo
 "DOMINIK" - Mierzyn
 www.jablonowo.com
 PKP
 • IRiPK
 GCI w Kuj.-Pom.
 WUP Toru
 Urz康 Marsza趾owski
 PUP Brodnica
 PUP Golub-Dobrzy
 PUP W這c豉wek
 Gabinet stomatologiczny
 Gabinet fizjoterapii
 Pogotowie ratunkowe
 KREWNIACY
 Kupi
 Sprzedam
 • ABC pracodawcy

  1. PRACE INTERWENCYJNE

  2. ROBOTY PUBLICZNE

  3. SZKOLENIA

  4. SZKOLENIA TUS

  5. REFUNDACJA ZA ZATRUDNIANIE ABSOLWENT紟

  6. STA ABSLOWENCKI

  7. PROGRAMY SPECJALNE

  8. PO玆CZKI

  9. LINIE KREDYTOWE


  1.1 PRACE INTERWENCYJNE

  Powiatowy urz康 pracy i pracodawca zawieraj umow, w kt鏎ej:
  - pracodawca zobowi您uje si do zatrudnienia okre郵onej liczby bezrobotnych na czas do 6 miesi璚y (lub do 12 - z refundacj za co drugi miesi帷) , a w zamian otrzymuje
  - urz康 pracy zwraca cz窷 koszt闚 poniesionych na wynagrodzenia (r闚nowarto嗆 zasi趾u oraz sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne)

  Maksymalna kwota refundacji wynosi miesi璚znie 561,93 z na osob (wed逝g stanu na dzie 1.09.2001 r.)


  2. ROBOTY PUBLICZNE

  To zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie d逝窺zym ni 12 miesi璚y przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorz康y terytorialne, administracj rz康ow, a tak瞠 instytucje u篡teczno軼i publicznej.

  Roboty publiczne s organizowane w szczeg鏊no軼i w ramach:
  - realizowanych przez gminy, powiaty, wojew鏚ztwa, regiony inwestycji infrastrukturalnych
  - zada zwi您anych z opiek spo貫czn i obs逝g bezrobotnych.

  Starosta mo瞠 przyzna zak豉dowi organizuj帷emu roboty publiczne (na ka盥ego skierowanego bezrobotnego) zwrot cz窷ci wynagrodzenia oraz sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne.

  Roboty publiczne s skuteczn form pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Podj璚ie nawet czasowej pracy zach璚a do dalszych poszukiwa, pozwala bezrobotnym uaktywni si zawodowo - by pracownikiem.

  Programami specjalnymi mog by obj皻e osoby, kt鏎e ze wzgl璠u na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudn sytuacj na lokalnym rynku pracy s zagro穎ne d逝gotrwa造m bezrobociem. Programy specjalne maj na celu:
  - inspirowanie zatrudnienia uczestnik闚 programu,
  - wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla os鏏 obj皻ych programami,
  - aktywizacj zawodow uczestnik闚 programu.


  Organizowane na wniosek:
  - organ闚 samorz康闚
  - administracji rz康owej
  - instytucji u篡teczno軼i publicznej


  Cel: w szczeg鏊no軼i wsparcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz zada zwi您anych z opiek spo貫czn i obs逝g bezrobocia.

  Refundowane jest wynagrodzenie ka盥ej z os鏏, w wysoko軼i nie przekraczaj帷ej 75% przeci皻nego wynagrodzenia oraz sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, obecnie maksymalnie 1774,32 z.


  3.3 SZKOLENIA

  Pracodawca, kt鏎y zatrudnia co najmniej 20 pracownik闚, mo瞠 uzyska refundacj koszt闚 szkolenia pracownik闚:
  50% lecz nie wi璚ej ni do wysoko軼i przeci皻nego wynagrodzenia na jedn osob je瞠li po uko鎍zeniu szkolenia zostan zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez tego pracodawc, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 miesi璚y.

  Powiatowy urz康 pracy mo瞠 tak瞠 sfinansowa (w cz窷ci lub ca這軼i) koszty szkolenia pracownik闚 b璠帷ych w okresie wypowiedzenia a zwalnianych z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy.


  4.4 SZKOLENIA TUS

  SZKOLENIA (TUS)
  kandydat闚 do pracy na podstawie tr鎩stronnych um闚 szkoleniowych

  Korzy軼i pracodawcy:
  - uczestnictwo w doborze kandydat闚 na szkolenie, b璠帷ych jednocze郾ie potencjalnymi pracownikami,
  - wp造w na dob鏎 jednostki szkol帷ej, kt鏎ej zostanie powierzone szkolenie,
  - dostosowanie programu i warunk闚 przeprowadzenia szkolenia do wymaga pracodawcy (w tym mo磧iwo嗆 zorganizowania zaj耩 praktycznych w zak豉dzie pracy),
  - bie膨ce monitorowanie przebiegu szkolenia i dokonywanie oceny post瘼闚 w nauce uczestnik闚 szkolenia,
  - uczestnictwo w egzaminie ko鎍owym oraz
  - dostosowanie poziomu wynagrodzenia os鏏 zatrudnionych po szkoleniu do poziomu ich kwalifikacji zawodowych.

  Pracodawca, powiatowy urz康 pracy i jednostka szkol帷a zawieraj “tr鎩stronn umow szkoleniow”, na mocy kt鏎ej:
  - powiatowy urz康 pracy zobowi您uje si do skierowania na szkolenie i sfinansowania koszt闚 szkolenia okre郵onej liczby os鏏 bezrobotnych,
  - pracodawca zobowi您uje si do zatrudnienia os鏏 bezrobotnych po zako鎍zeniu szkolenia,
  - jednostka szkol帷a zobowi您uje si do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymogami okre郵onymi przez powiatowy urz康 pracy i pracodawc.


  5.5 REFUNDACJA ZA ZATRUDNIANIE ABSOLWENT紟

  Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie absolwenta, skierowanego przez powiatowy urz康 pracy, w pe軟ym wymiarze czasu pracy - po podpisaniu odpowiedniej umowy.

  Powiatowy urz康 pracy zwraca pracodawcy kwot uzgodnion przed skierowaniem absolwenta do maksymalnej wysoko軼i:
  - kwoty zasi趾u i sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne - przez okres do 12 miesi璚y (561,93 z) lub
  - najni窺zego wynagrodzenia i sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne (895,89 z) je瞠li zatrudnienie absolwenta trwa 18 miesi璚y a refundacja nast瘼uje za co drugi miesi帷. (Wed逝g odr瑿nych przepis闚 pracodawca, kt鏎y zatrudni absolwenta skierowanego przez powiatowy urz康 pracy, zwolniony jest od ustalania sk豉dki od wynagrodze na Fundusz Pracy, przez okres 12 miesi璚y od dnia zatrudnienia absolwenta.)


  6.6 STA ABSLOWENCKI

  Cel: nabywanie praktycznych umiej皻no軼i do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zada w miejscu pracy przez absolwenta, bez nawi您ywania stosunku pracy z pracodawc.
  Koszty ponosi powiatowy urz康 pracy.
  Warunki i zobowi您ania pracodawcy:
  - program sta簑 jest okre郵ony w umowie zawartej pomi璠zy powiatowym urz璠em pracy a pracodawc na czas od 3 do 12 miesi璚y
  - zapewnienie warunk闚 pracy przewidzianych dla pracownik闚 zatrudnianych na danym stanowisku
  - wyznaczenia pracownika, kt鏎y b璠zie sta篡st nadzorowa (otrzymuj帷 z tego tytu逝 10% kwoty stypendium przys逝guj帷ego absolwentom).

  Pracodawca przyjmuj帷 absolwenta na sta otrzymuje 鈍iadczenie pracy, nie ponosz帷 przy tym koszt闚 wynagrodzenia za 鈍iadczon przez absolwenta prac. Ponadto ma mo磧iwo嗆 sprawdzenia przydatno軼i zawodowej w firmie po k徠em zatrudnienia po zako鎍zeniu sta簑.


  7.7 PROGRAMY SPECJALNE

  Programami mog by obj皻e osoby zakwalifikowane przez powiatowy urz康 pracy (np. bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy –stosunku s逝瘺owego –z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy, poszukuj帷y pracy, d逝gotrwale bezrobotni itp.)
  W ramach umowy pomi璠zy kierownikiem powiatowego urz璠u pracy oraz pracodawc - na zasadach i warunkach okre郵onych w kosztorysie – mog by finansowane m.in. nast瘼uj帷e przedsi瞝zi璚ia:
  - refundowanie pracodawcy cz窷ci koszt闚 poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne os鏏 zatrudnionych na podstawie skierowania powiatowego urz璠u pracy,
  - refundowanie pracodawcy cz窷ci koszt闚 dowozu do pracy os鏏 zatrudnionych na podstawie skierowania powiatowego urz璠u pracy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem,
  - refundowanie osobie obj皻ej programem specjalnym cz窷ci koszt闚 dojazdu do pracy, w zwi您ku z zatrudnieniem poza miejscem sta貫go zamieszkania,
  - refundowanie osobie obj皻ej programem cz窷ci koszt闚 zakwaterowania, w zwi您ku z podj璚iem pracy poza miejscem sta貫go zamieszkania,
  - refundowanie pracodawcy cz窷ci koszt闚 poniesionych na wyposa瞠nie stanowiska pracy dla skierowanych os鏏, pod warunkiem zatrudniania ich przez okres co najmniej 12 miesi璚y,
  - refundowanie pracodawcy koszt闚 szkolenia, pod warunkiem zatrudniania skierowanej osoby przez okres co najmniej 12 miesi璚y, je瞠li osoba ta nie posiada 瘸dnych kwalifikacji lub posiada kwalifikacje, na kt鏎e brak jest ofert pracy na lokalnym rynku pracy,
  - przyznanie pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia w wysoko軼i uprzednio uzgodnionej, pod warunkiem zatrudniania przez okres co najmniej 12 miesi璚y skierowanej osoby,
  - udzielenie pracodawcy po篡czki ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy na tworzenie dla skierowanych os鏏 dodatkowych miejsc pracy,
  - udzielenie pracodawcy nieoprocentowanej po篡czki ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych os鏏 przez okres co najmniej 36 miesi璚y,
  - refundowanie pracodawcy cz窷ci koszt闚 z tytu逝 sp豉ty odsetek od kredytu udzielonego przez bank (instytucje) na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych os鏏 przez okres co najmniej 24 miesi璚y
  - refundowanie pracodawcom za skierowanych bezrobotnych cz窷ci koszt闚 poniesionych na szkolenie zawodowe w miejscu pracy.

  Mog by obj皻e osoby, kt鏎e ze wzgl璠u na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudn sytuacj na lokalnym rynku pracy s zagro穎ne d逝gotrwa造m bezrobociem. Programy specjalne maj na celu:
  - inspirowanie zatrudnienia uczestnik闚 programu,
  - wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla os鏏 obj皻ych programami,
  - aktywizacj zawodow uczestnik闚 programu.

  Programami specjalnymi mog by obj璚i:
  - bezrobotni,
  - pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy,
  - poszukuj帷y pracy otrzymuj帷y 鈍iadczenia socjalne lub zasi貫k socjalny.

  Cech charakterystyczn program闚 specjalnych jest mo磧iwo嗆 陰czenia r騜nych program闚 rynku pracy.

  Programy specjalne s finansowane ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy, ale mog by tak瞠 finansowane ze 鈔odk闚 organizacji i instytucji wsp馧dzia豉j帷ych.


  8.8 PO玆CZKI

  PO玆CZKI
  z Funduszu Pracy dla pracodawc闚 na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy

  Warunki po篡czki okre郵a umowa pomi璠zy powiatowym urz璠em pracy i pracodawc przy czym:
  Wysoko嗆 po篡czki, jaka mo瞠 by udzielona na utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy, nie mo瞠 przekracza dwudziestokrotnego przeci皻nego wynagrodzenia: wed逝g stanu na dzie 01.09.2001 r. wynosi 40138,40 z.
  Oprocentowanie po篡czki w stosunku rocznym jest zmienne i wynosi (stan na dzie 01.09.2001 r.):
  - 5,85% w powiatach (gminach) uznanych za zagro穎ne szczeg鏊nie wysokim bezrobociem strukturalnym,
  - 9,75% w pozosta造ch powiatach (gminach).
  Spe軟ione s warunki:
  - pracodawca w okresie ostatnich 12 miesi璚y nie zmniejszy zatrudnienia (chyba 瞠 wynika這 to z sezonowo軼i produkcji lub us逝g),
  - pracodawcy nie udzielono dotychczas po篡czki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy,
  - pracodawca dotrzyma warunki umowy i sp豉ci poprzedni po篡czk wraz z oprocentowaniem,
  - pracodawcy nie udzielono po篡czki na podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej, pracodawca lub podmiot gospodarczy dotrzyma warunki umowy i sp豉ci po篡czk wraz z oprocentowaniem.


  Po篡czka na utworzenie 20 lub wi璚ej dodatkowych miejsc pracy mo瞠 by udzielona po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia.
  Karencja sp豉ty kapita逝 i odsetek od udzielonej po篡czki nie przekracza 6 miesi璚y, a na utworzenie miejsc pracy w gospodarstwie rolnym - 12 miesi璚y.
  Okres ca趾owitej sp豉ty po篡czki nie mo瞠 przekroczy 3 lat, za okres sp豉ty po篡czki udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w gospodarstwie rolnym 4 lat.
  Zmienne oprocentowanie po篡czek udzielanych z Funduszu Pracy odnoszone jest do stopy oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, kt鏎a od dnia 01.09.2001 r. wynosi 19,5%.

  Po篡czki z Funduszu Pracy dla pracodawc闚 na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach program闚 specjalnych

  Oferta dla pracodawc闚, bior帷ych udzia w takim programie obejmuje, opr鏂z r騜nego rodzaju refundacji np. wynagrodzenia, cz窷ci koszt闚 szkolenia, czy sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne:
  - po篡czki ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy z tym, 瞠 oprocentowanie po篡czki mo瞠 by o po這w ni窺ze od obowi您uj帷ego przy udzielaniu po篡czek na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszka造ch w powiatach (gminach) zagro穎nych szczeg鏊nie wysokim bezrobociem strukturalnym, pod warunkiem zatrudniania skierowanych os鏏 przez okres co najmniej 24 miesi璚y,
  - nieoprocentowane po篡czki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych os鏏 przez okres co najmniej 36 miesi璚y.

  www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl


  9.9 LINIE KREDYTOWE

  PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE
  wspieraj帷e rozw鎩 przedsi瑿iorczo軼i na obszarach wiejskich

  A. linia kredytowa europejskiego funduszu rozwoju wsi polskiej “Counterpart Fund” i Krajowego Urz璠u Pracy

  Cel:
  kredytowanie przedsi瞝zi耩 (inwestycji) pracodawc闚 prowadzonych na wsi i w miastach do 15 tys. mieszka鎍闚.

  Banki kredytuj帷e: BIG Bank Gda雟ki S.A. oraz Kredyt Bank S.A.

  Przedmiot kredytowania: nak豉dy inwestycyjne zwi您ane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniej帷ych przedsi瞝zi耩 gospodarczych z zakresu pozarolniczej dzia豉lno軼i o charakterze ma貫j przedsi瑿iorczo軼i w dziedzinie produkcji lub us逝g.
  Preferowane s powiaty (gminy) uznane za zagro穎ne szczeg鏊nie wysokim bezrobociem strukturalnym, w tym zw豉szcza obszary postpegeerowskie.
  Oczekiwane efekty: utworzenie nowych, sta造ch miejsc pracy dla bezrobotnych, w wymiarze do 12 os鏏 (zatrudnionych na sta貫, w pe軟ym wymiarze czasu pracy).
  W przypadku podmiot闚, kt鏎e ju prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz, liczba pracownik闚 w chwili z這瞠nia wniosku o kredyt nie mo瞠 przekracza 陰cznie 30 os鏏.
  Informacje mo積a uzyska w banku kredytuj帷ym lub Krajowym Urz璠zie Pracy.
  Z kredytowania wy陰czone s: sklepy spo篡wcze, bary, restauracje oraz wszelkie formy wyszynku napoj闚 alkoholowych, finansowanie regulacji stosunk闚 w豉sno軼iowych w zakresie nieruchomo軼i (np. zakup dzier瘸wionych obiekt闚) oraz refundacja ju poniesionych wydatk闚 inwestycyjnych.
  O kredyt nie mog ubiega si jednostki pa雟twowe oraz sp馧dzielcze.
  Kredyty mog by udzielane do wysoko軼i 70% warto軼i kosztorysowej zadania inwestycyjnego, natomiast pozosta貫 30% stanowi 鈔odki w豉sne inwestora, przy czym maksymalne kwoty kredytu nie mog przekroczy:
  - 30 000 z na jedno miejsce pracy powstaj帷e w wyniku realizacji przedsi瞝zi璚ia inwestycyjnego,
  360 000 z na jedno zadanie inwestycyjne.
  Kredyty mog by udzielane na okres do 5 lat (wliczaj帷 w to okres rocznej karencji).
  Oprocentowanie kredytu dla inwestora w stosunku rocznym jest zmienne i obecnie wynosi:
  - 4,03% na tworzenie nowych miejsc pracy w powiatach (gminach) zagro穎nych szczeg鏊nie wysokim bezrobociem strukturalnym,
  - 7,73% na tworzenie nowych miejsc pracy na pozosta造ch terenach wiejskich lub w miastach do 15 tys. mieszka鎍闚.


  B. linia kredytowa Agencji W豉sno軼i rolnej Skarbu Pa雟twa

  Cel:
  kredytowanie przedsi瞝zi耩 w zakresie ma貫j przedsi瑿iorczo軼i o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych, by造ch pracownik闚 pa雟twowych gospodarstw rolnych oraz cz這nk闚 ich rodzin, na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszka鎍闚, z preferencj rejon闚, gdzie funkcjonowa造 pa雟twowe gospodarstwa rolne.

  Kredytodawcy: Kapita linii kredytowej pochodzi ze 鈔odk闚 Agencji W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa; Krajowy Urz康 Pracy dofinansowuje za po鈔ednictwem Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. oraz Banku Gospodarki 砰wno軼iowej S.A. odsetki od udzielanych i realizowanych przez banki kredyt闚.

  Przedmiot kredytowania:
  - zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja lub adaptacj obiekt闚 produkcyjno-us逝gowych,
  - wyposa瞠nie inwestycyjne tych obiekt闚 w maszyny, urz康zenia i r璚zne narz璠zia pracy (z wy陰czeniem sklep闚 spo篡wczych, bar闚 i restauracji oraz wszelkich innych form wyszynku napoj闚 alkoholowych, przedsi瞝zi耩 zwi您anych z prowadze-niem jakiejkolwiek dzia豉lno軼i w zakresie produkcji ro郵innej i zwierz璚ej).
  Oprocentowanie r騜ne, w zale積o軼i od banku kredytuj帷ego: - w Banku Gospodarki 砰wno軼iowej S.A. kwota kredytu nie mo瞠 przekroczy 80% warto軼i kosztorysowej zadania inwestycyjnego, nie wi璚ej jednak ni 200 000 z. Pozosta貫 20% stanowi 鈔odki w豉sne kredytobiorcy.
  W wyniku realizacji inwestycji musi nast徙i wzrost zatrudnienia o co najmniej 1 osob na ka盥e 25 000 z udzielonego kredytu.
  Inwestycyjne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze powinny tworzy nowe, sta貫 miejsca pracy dla bezrobotnych w liczbie do 8 os鏏 (zatrudnionych na sta貫, w pe軟ym wymiarze czasu pracy).
  - w Wielkopolskim Banku Rolniczym S.A. kredyty mog by udzielane do wysoko軼i 80% warto軼i kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Wymagane minimum 鈔odk闚 w豉snych kredytobiorcy wynosi 20%.
  Maksymalne jednostkowe kwoty kredytu nie mog przekroczy: 25000 z na jedno miejsce pracy powstaj帷e w wyniku realizacji przedsi瞝zi璚ia inwestycyjnego oraz 250000 z na jedno zadanie inwestycyjne.
  W przypadku podmiot闚 prowadz帷ych ju dzia豉lno嗆 gospodarcz liczba zatrudnionych pracownik闚 w chwili z這瞠nia wniosku o kredyt nie mo瞠 przekracza 陰cznie 30 os鏏. Warunek ten nie dotyczy przedsi瑿iorstw tworz帷ych filie oraz podmioty zale積e na terenie obj皻ym kredytowaniem.
  - 0,80% - w przypadku udzielania kredytu pracodawcom na utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w gminach uznanych za zagro穎ne szczeg鏊nie wysokim bezrobociem strukturalnym
  - 4,50% - w przypadku udzielania kredytu na utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy w innych gminach ni uznane za zagro穎ne bezrobociem strukturalnym.