STRONA G紟NA
 Informacje o GCI
 Lokalizacja GCI
 Regulamin GCI
 Og這szenia
 Oferty pracy
 1 Praca ABSOLWENTA
 Praca dla UCZNIA
 Praca - CAREERJET
 Wa積e adresy - praca
 UMiG Jab這nowo Pom.
 • herb i flaga
 GMINA "FAIR PLAY"
 Galeria GCI - biuro
 • 15.05.2009
 • 07.10.2008
 • 26.05.2008
 • 30.04.2008
 • 28.04.2008
 • 29.02.2008
 • 26.10.2007
 • 19.10.2007
 • 19.10.2007
 • 07.08.2007
 • 07.08.2007
 • 26.07.2007
 • 18.07.2007
 STATYSTYKI GCI
 • 2006-07-08-09-10
 Biblioteka GCI
 Prasa GCI
 ABC bezrobotnego
 ABC pracodawcy
 PO玆CZKA dla firmy
 MGOPS - Kapita Ludzki
 MGOPS w prasie
 • 08.04.2009 POKL
 • 11.12.2008 POKL
 • 29.09.2008 POKL
 • 17.09.2008 POKL
 • 15.09.2008 POKL
 • 11.09.2008 POKL
 • 10.09.2008 POKL
 • 08.09.2008 POKL
 • 01.09.2008 POKL
 • 13.08.2008 POKL
 • 07.08.2008 POKL
 • 01.08.2008 POKL
 • 30.07.2008 POKL
 • 25.07.2008 POKL
 • 23.07.2008 POKL
 • 21.07.2008 POKL
 • 18.07.2008 POKL
 • 16.07.2008 POKL
 • 15.07.2008 POKL
 • 14.07.2008 POKL
 • 11.07.2008 POKL
 • 09.07.2008 POKL
 • 04.07.2008 POKL
 • 02.07.2008 POKL
 • 30.06.2008 POKL
 PPWOW dobre praktyki
 O鈔odek J瞛ykowy SITA
 VOGELSCHULE
 akcja AKACJA
 ASPB
 ARiMR
 ODR w Minikowie
 MPiPS
 FUNDUSZE UNIJNE
 CI o 字odowisku
 Osoby niepe軟osprawne
 Linki i adresy
 • • GUS
 • • Inspektorat Pracy
 • • Sanepid
 • • Urz康 Skarbowy
 • • ZUS
 • gastronomia
 • hotele
 • hurtownie
 • instytucje
 • kultura
 • o鈍iata
 • parafie
 • produkcja
 • sklepy spo篡wcze
 • sklepy przemys這we
 • transport
 • us逝gi
 • zdrowie
 • Hufiec ZHP Jab這nowo
 "DOMINIK" - Mierzyn
 www.jablonowo.com
 PKP
 • IRiPK
 GCI w Kuj.-Pom.
 WUP Toru
 Urz康 Marsza趾owski
 PUP Brodnica
 PUP Golub-Dobrzy
 PUP W這c豉wek
 Gabinet stomatologiczny
 Gabinet fizjoterapii
 Pogotowie ratunkowe
 KREWNIACY
 Kupi
 Sprzedam
 • ABC bezrobotnego

  1. WST襾

  2. BEZROBOTNY

  3. REJESTRACJA

  4. PRAWO DO ZASIΘU

  5. WYSOKO汎 ZASIΘU

  6. ABSOLWENT

  7. PROGRAM RYNKU PRACY


  1.1 WST襾

  Informator jest adresowany zar闚no do os鏏, kt鏎e w豉郾ie sko鎍zy造 szko喚, do os鏏, kt鏎e ju pracowa造 lub pracuj, jak i zainteresowanych zmian pracy. Zawiera podstawowe informacje o r騜nych programach rynku pracy, b璠帷ych ofert urz璠闚 pracy, maj帷ych na celu u豉twienie startu zawodowego, powrotu na rynek pracy a tak瞠 rozwoju zawodowego. Opisywane programy wynikaj z Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia豉niu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z p騧niejszymi zmianami).

  Je瞠li niekt鏎e informacje wydadz si Pa雟twu niezrozumia貫, nale篡 zwr鏂i si do urz璠闚 pracy, kt鏎e udziel pe軟ej, wyczerpuj帷ej informacji o 鈍iadczonych us逝gach.

  G堯wnym celem urz璠闚 pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukuj帷ym pracy w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracownik闚. Urz璠y pracy realizuj r闚nie zadania w zakresie 豉godzenia skutk闚 bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej os鏏 poszukuj帷ych pracy.

  Oferta us逝g 鈍iadczonych przez urz璠y pracy skierowana jest do: - bezrobotnej m這dzie篡,
  - pracownik闚 m這docianych,
  - os鏏 bezrobotnych,
  - os鏏 poszukuj帷ych pracy,
  - os鏏 zagro穎nych utrat pracy,
  - os鏏 niepe軟osprawnych,
  - pracodawc闚.


  Oferta us逝g 鈍iadczonych przez urz璠y pracy zawiera programy rynku pracy: - po鈔ednictwo pracy,
  - poradnictwo zawodowe,
  - klub pracy,
  - szkolenia,
  - po篡czki,
  - prace interwencyjne,
  - roboty publiczne,
  - programy specjalne.


  2.2 BEZROBOTNY

  KTO MO浩 BY BEZROBOTNYM

  O status osoby bezrobotnej ubiega si mo瞠:

  1) obywatel polski zamieszka造 w Polsce, poszukuj帷y i podejmuj帷y zatrudnienie lub inn prac zarobkow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inn prac zarobkow za granic u pracodawc闚 zagranicznych,
  2) cudzoziemiec przebywaj帷y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj帷y zezwolenie na osiedlenie si lub kt鏎ym nadano status uchod嬈y w Rzeczypospolitej Polskiej, poszukuj帷y i podejmuj帷y zatrudnienie lub inn prac zarobkow na terytorium Polski,

  o ile jest nie zatrudnion i nie wykonuj帷 innej pracy zarobkowej, zdoln i gotow do podj璚ia zatrudnienia w pe軟ym wymiarze czasu pracy obowi您uj帷ego w danym zawodzie lub s逝瘺ie, nie ucz帷 si w szkole w systemie dziennym, zarejestrowan we w豉軼iwym dla miejsca zameldowania (sta貫go lub czasowego) powiatowym urz璠zie pracy, je瞠li:

  - uko鎍zy豉 18 lat,
  - kobieta nie uko鎍zy豉 60 lat, a m篹czyzna 65 lat,
  - nie naby豉 prawa do emerytury lub renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy, renty szkoleniowej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej dzia豉lno軼i nie pobiera zasi趾u przedemerytalnego, 鈍iadczenia przedemerytalnego, 鈍iadczenia rehabilitacyjnego, zasi趾u chorobowego, macierzy雟kiego lub wychowawczego,
  - nie jest w豉軼icielem lub posiadaczem (samoistnym lub zale積ym) nieruchomo軼i rolnej w rozumieniu przepis闚 Kodeksu cywilnego, o powierzchni u篡tk闚 rolnych przekraczaj帷ej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytu逝 sta貫j pracy jako wsp馧ma鹵onek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni u篡tk闚 rolnych przekraczaj帷ej 2 ha przeliczeniowe,
  - nie jest w豉軼icielem lub posiadaczem (samoistnym lub zale積ym) gospodarstwa stanowi帷ego dzia specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepis闚 podatkowych, chyba 瞠 doch鏚 z dzia堯w specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od os鏏 fizycznych, nie przekracza wysoko軼i przeci皻nego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego, na podstawie przepis闚 o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytu逝 sta貫j pracy jako wsp馧ma鹵onek lub domownik w takim gospodarstwie,
  - nie podj窸a pozarolniczej dzia豉lno軼i od dnia wskazanego w zg這szeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej dzia豉lno軼i albo nie podlega - na podstawie odr瑿nych przepis闚 - obowi您kowi ubezpieczenia spo貫cznego, z wyj徠kiem ubezpieczenia spo貫cznego rolnik闚, lub zaopatrzenia emerytalnego,
  - jest osob niepe軟osprawn, kt鏎ej stan zdrowia pozwala na podj璚ie zatrudnienia co najmniej w po這wie wymiaru czasu pracy obowi您uj帷ego w danym zawodzie lub s逝瘺ie,
  - nie jest osob tymczasowo aresztowan lub nie odbywa kary pozbawienia wolno軼i,
  - nie uzyskuje miesi璚znie dochodu w wysoko軼i przekraczaj帷ej po這w najni窺zego wynagrodzenia,
  - nie pobiera, na podstawie przepis闚 o pomocy spo貫cznej zasi趾u sta貫go,
  - nie pobiera, na podstawie przepis闚 o 鈍iadczeniach rodzinnych, 鈍iadczenia piel璕nacyjnego lub dodatku do zasi趾u rodzinnego z tytu逝 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi趾u dla bezrobotnych na skutek up造wu ustawowego okresu jego pobierania,
  - nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia 鈍iadczenia szkoleniowego, o kt鏎ym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia.


  3.3 REJESTRACJA

  JAK ZAREJESTROWA SI W POWIATOWYM URZ犵ZIE PRACY (FILII)

  Rejestracji dokonuje si w dniu przed這瞠nia kompletu wymaganych dokument闚, wype軟ienia karty rejestracyjnej oraz po鈍iadczenia w豉snym podpisem prawdziwo軼i z這穎nych o鈍iadcze w obecno軼i pracownika urz璠u pracy.

  Do rejestracji wymagane s nast瘼uj帷e dokumenty:

  - dow鏚 osobisty lub inny dokument to窺amo軼i,
  - dyplom, 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造 lub 鈍iadectwo szkolne albo za鈍iadczenia o uko鎍zeniu kursu lub szkolenia,
  - 鈍iadectwa pracy oraz inne dokumenty niezb璠ne do ustalenia jej uprawnie,
  - dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania okre郵onych prac.

  Osoba niepe軟osprawna, opr鏂z tych dokument闚 przedk豉da orzeczenie o niepe軟osprawno軼i.

  Urz康 pracy mo瞠 sporz康za odpisy lub kserokopie z przedk豉danych dokument闚.

  Rejestracji nie dokonuje si w przypadku nie przed這瞠nia wymaganych dokument闚 lub odmowy z這瞠nia podpisu na karcie rejestracyjnej.


  4.4 PRAWO DO ZASIΘU

  KTO MA PRAWO DO ZASIΘU

  Na zasadach og鏊nych:

  Prawo do zasi趾u przys逝guje bezrobotnemu za ka盥y dzie kalendarzowy po up造wie 7 dni od dnia zarejestrowania si we w豉軼iwym powiatowym urz璠zie pracy, je瞠li:
  nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, rob鏒 publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz w okresie 18 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie zarejestrowania, 陰cznie przez okres co najmniej 365 dni:
  - by zatrudniony i osi庵a wynagrodzenie w kwocie co najmniej najni窺zego wynagrodzenia, od kt鏎ego istnieje obowi您ek op豉cania sk豉dki na Fundusz Pracy, z wyj徠kiem obowi您ku op豉cania sk豉dek za niekt鏎e osoby niepe軟osprawne, w okresie tym nie uwzgl璠nia si okres闚 urlop闚 bezp豉tnych trwaj帷ych 陰cznie d逝瞠j ni 30 dni,
  - wykonywa prac na podstawie umowy o prac nak豉dcz, je瞠li osi庵a z tego tytu逝 doch鏚 w wysoko軼i co najmniej najni窺zego wynagrodzenia,
  - wykonywa prac na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo wsp馧pracowa przy wykonywaniu tych um闚, je瞠li podstaw wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne i Fundusz Pracy stanowi豉 kwota co najmniej najni窺zego wynagrodzenia,
  - podlega ubezpieczeniu spo貫cznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytu逝 prowadzenia pozarolniczej dzia豉lno軼i lub wsp馧pracy, je瞠li podstaw wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowi豉 kwota wynosz帷a co najmniej najni窺ze wynagrodzenie,
  - wykonywa prac w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolno軼i, je瞠li podstaw wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne i Fundusz Pracy stanowi豉 kwota co najmniej najni窺zego wynagrodzenia,
  - wykonywa prac w rolniczej sp馧dzielni produkcyjnej lub w sp馧dzielni k馧ek rolniczych (us逝g rolniczych), b璠帷 cz這nkiem tej sp馧dzielni, je瞠li podstaw wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne i Fundusz Pracy stanowi豉 kwota co najmniej najni窺zego wynagrodzenia,
  - op豉ca sk豉dk na Fundusz Pracy w zwi您ku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granic u pracodawcy zagranicznego,
  - by zatrudniony za granic i przyby do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.

  Do 365 dni zalicza si r闚nie okresy:
  - zasadniczej s逝瘺y wojskowej, nadterminowej zasadniczej s逝瘺y wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwent闚 szk馧 wy窺zych, s逝瘺y wojskowej pe軟ionej w charakterze kandydata na 穎軟ierza zawodowego, 獞icze wojskowych, okresowej s逝瘺y wojskowej oraz zasadniczej s逝瘺y w obronie cywilnej i s逝瘺y zast瘼czej,
  - urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odr瑿nych przepis闚,
  - pobierania gwarantowanego zasi趾u okresowego z pomocy spo貫cznej,
  - pobierania renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy, renty szkoleniowej, 鈍iadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadaj帷e po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej dzia豉lno軼i - okresy pobierania zasi趾u chorobowego, macierzy雟kiego lub opieku鎍zego, je瞠li podstaw wymiaru tych zasi趾闚 stanowi豉 kwota w wysoko軼i co najmniej najni窺zego wynagrodzenia,
  - nie wymienione w ust. 1 pkt 2, za kt鏎e op豉cana by豉 sk豉dka na ubezpieczenie spo貫czne i Fundusz Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy, je瞠li podstaw wymiaru sk豉dki stanowi豉 kwota wynosz帷a co najmniej najni窺ze wynagrodzenie,
  - okres, za kt鏎y przyznano odszkodowanie z tytu逝 niezgodnego z przepisami rozwi您ania przez pracodawc stosunku pracy (stosunku s逝瘺owego), oraz okres, za kt鏎y wyp豉cono pracownikowi odszkodowanie z tytu逝 skr鏂enia okresu wypowiedzenia umowy o prac.

  Na zasadach szczeg鏊nych:

  - Prawo do zasi趾u przys逝guje bezrobotnym zwolnionym z zak豉d闚 karnych i areszt闚 郵edczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, je瞠li suma okres闚, o kt鏎ych mowa wy瞠j , przypadaj帷ych w okresie 18 miesi璚y przed ostatnim pozbawieniem wolno軼i, oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolno軼i wynosi豉 co najmniej 365 dni, je瞠li podstaw wymiaru sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne i Fundusz Pracy stanowi豉 kwota w wysoko軼i co najmniej najni窺zego wynagrodzenia. W przypadku pozbawienia wolno軼i w okresie pobierania zasi趾u, po zwolnieniu z zak豉du karnego lub aresztu 郵edczego przys逝guje prawo do zasi趾u na okres skr鏂ony o okres pobierania zasi趾u przed pozbawieniem wolno軼i i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

  - Prawo do zasi趾u przys逝guje r闚nie bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej s逝瘺y wojskowej, je瞠li okres jej odbywania wynosi co najmniej 350 dni i przypada w okresie 18 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie zarejestrowania si w powiatowym urz璠zie pracy.


  5.5 WYSOKO汎 ZASIΘU

  JAKA JEST WYSOKO汎 ZASIΘU

  Wysoko嗆 zasi趾u jest zr騜nicowana i zale篡 od d逝go軼i okresu zatrudnienia oraz innych okres闚 zaliczanych do okresu warunkuj帷ego nabycie prawa do zasi趾u.

  I tak - je瞠li okres ten wynosi:

  - Do 5 lat - uprawnieni s do zasi趾u w wysoko軼i 80% zasi趾u podstawowego,

  - Od 5 do 20 lat, lecz mniej ni 20 lat - uprawnieni s do zasi趾u w wysoko軼i podstawowej okre郵onej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych.

  - Co najmniej 20 lat - uprawnieni s do zasi趾u w wysoko軼i 120% zasi趾u podstawowego.


  6.6 ABSOLWENT

  WEJ列IE NA RYNEK PRACY
  U豉twienie startu zawodowego bezrobotnym absolwentom

  Dla m這dzie篡 start w 篡cie zawodowe ma szczeg鏊ne znaczenie. To w豉郾ie pierwsza praca na og馧 decyduje o dalszej karierze zawodowej. M這dzi ludzie, wchodz帷y w 篡cie zawodowe, cz瘰to nie zdaj sobie sprawy z w豉snych atut闚, nie zastanawiaj si nad nimi. Ich poczuciu niepewno軼i na rynku pracy towarzysz zwykle w徠pliwo軼i, co do s逝szno軼i wyboru i poczucie niewiary w skuteczno嗆 w豉snych dzia豉. Wynika one mog z braku informacji o rynku pracy. Rynek pracy jest tym szczeg鏊nym miejscem, na kt鏎ym obowi您uj pewne prawa, do kt鏎ych trzeba si dostosowa, by znale潭 na nim swoje miejsce, a poznanie tych praw u豉twi poruszanie si na rynku pracy.
  Dlatego jednym z g堯wnych zada urz璠闚 pracy jest pomoc m這dzie篡 w wyborze i uzyskaniu miejsca pracy, czyli podj璚iu jednej z najwa積iejszych 篡ciowych decyzji.
  Absolwenci szk馧, rejestruj帷y si w urz璠ach pracy, mog skorzysta r闚nie z odr瑿nych, przewidzianych w ustawie, program闚 rynku pracy:

  UMOWY ABSOLWENCKIE

  to narz璠zie tworzenia dodatkowych miejsc pracy sta貫j. Polegaj one na zatrudnianiu przez pracodawc bezrobotnego absolwenta, przez 12 lub 18 miesi璚y, je瞠li zatrudnienie to nast徙i w wyniku zawarcia umowy mi璠zy starost a pracodawc. Podczas takiego zatrudnienia starosta zwraca pracodawcy cz窷 poniesionych koszt闚 utworzenia miejsca pracy dla absolwenta.

  STA浩 ABSOLWENCKIE

  umo磧iwiaj doskonalenie kwalifikacji zawodowych absolwentom r騜nego typu szk馧 ponadpodstawowych. Okres odbywania sta簑 nie powinien przekracza 12 miesi璚y. Absolwent odbywa sta na stanowisku pracy na podstawie umowy zawartej przez starost z pracodawc. Sta瞠 umo磧iwiaj wykonywanie pracy przez absolwent闚, wed逝g ustalonego przez starost i pracodawc programu, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy, bez ponoszenia koszt闚 wynagrodzenia przez pracodawc. Pracodawca w trakcie odbywania sta簑 przez absolwenta ma mo磧iwo嗆 sprawdzania jego przydatno軼i zawodowej, spo貫cznej i indywidualnej. Absolwent ma z kolei okazj do zaprezentowania swoich umiej皻no軼i, a pozyskuj帷 do鈍iadczenie zawodowe staje si pe軟owarto軼iowym kandydatem do pracy.

  STYPENDIA

  - absolwentowi skierowanemu przez starost na szkolenie przys逝guje, w okresie jego trwania, stypendium w wysoko軼i 60% kwoty zasi趾u podstawowego;
  - absolwentowi skierowanemu przez starost na sta absolwencki, w trakcie jego trwania, przys逝guje stypendium w wysoko軼i zasi趾u podstawowego;
  - bezrobotnemu zamieszka貫mu w powiecie (gminie) uznanym za zagro穎ny szczeg鏊nie wysokim bezrobociem strukturalnym, kt鏎y, po utracie statusu absolwenta, w ci庵u 6 miesi璚y podj掖 dalsz nauk w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazialnej albo w szkole wy窺zej, starosta na wniosek bezrobotnego przyznaje stypendium w wysoko軼i 60% zasi趾u podstawowego, wyp豉cane przez okres 12 miesi璚y.

  PRACE SPOΒCZNIE U玆TECZNE

  absolwent na sw鎩 wniosek lub po wyra瞠niu zgody mo瞠 by skierowany przez starost (na zasadach rob鏒 publicznych) do wykonywania prac przez okres do 6 miesi璚y. Praca spo貫cznie - u篡teczna nie jest zwi您ana z wyuczonym zawodem i mo瞠 by wykonywana w wymiarze nie przekraczaj帷ym po這wy wymiaru czasu pracy. Prace te organizowane s przez instytucje u篡teczno軼i publicznej oraz organizacje zajmuj帷e si problematyk: kultury, o鈍iaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej lub spo貫cznej. Starosta zwraca pracodawcy zatrudniaj帷ego absolwenta cz窷 poniesionych koszt闚 na wynagrodzenia, nagrody oraz sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne.

  PROGRAM "ABSOLWENT"

  jest og鏊nopolskim programem przeznaczonym dla nowo rejestruj帷ych si absolwent闚 szk馧 ponadpodstawowych. Opr鏂z wszystkich opisanych wcze郾iej program闚 rynku pracy w programie "Absolwent" stosowany jest tak瞠 nowy pakiet pomocy m這dzie篡 w podejmowaniu decyzji zawodowych i pracy, tzw. "Indywidualny Plan Dzia豉nia".
  Realizuj帷 "Indywidualny Plan Dzia豉nia", absolwenci aktywnie poszukuj pracy. Pomagaj im w tym po鈔ednicy pracy, doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy.
  W trakcie uczestnictwa w programie absolwenci bior r闚nie udzia w "Warsztatach Poszukiwania Pracy" oraz wykorzystuj specjalny zeszyt u豉twiaj帷y planowe i skuteczne poszukiwanie pracy.
  Celem strategicznym programu "Absolwent" jest zwi瘯szenie zatrudnienia bezrobotnych absolwent闚 oraz umo磧iwienie ka盥emu nowo rejestruj帷emu si absolwentowi skorzystania z oferty pracy lub odpowiedniego programu aktywizacji zawodowej przed up造wem 6 miesi璚y od daty rejestracji.


  7.7 PROGRAM RYNKU PRACY

  W Informatorze prezentowane s nast瘼uj帷e programy rynku pracy:

  · po鈔ednictwo pracy
  · poradnictwo zawodowe
  · klub pracy
  · szkolenia
  · po篡czki
  · prace interwencyjne
  · roboty publiczne
  · programy specjalne

  PO吐EDNICTWO PRACY

  ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukuj帷ym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracownik闚. Po鈔ednictwo pracy realizowane jest w r騜nych formach:

  PO吐EDNICTWO P茛OTWARTE informacje o wolnych miejscach pracy s dost瘼ne dla wi瘯szej liczby kandydat闚 do pracy, bez informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj pracodawcy. Kandydaci do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z po鈔ednikiem pracy, kierowani s do pracodawcy, kt鏎y dokonuje wyboru pracownika.

  PO吐EDNICTWO OTWARTE oferta pracy eksponowana w miejscach publicznych jest specjalnie, szczeg馧owo opracowana; osoby zainteresowane same kontaktuj si z pracodawc, kt鏎y przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracownik闚.

  PO吐EDNICTWO SZYBKIE ma zastosowanie, gdy pracodawca potrzebuje pracownika "od zaraz", niezale積ie od kwalifikacji kandydat闚; pracodawca wybiera pracownik闚 spo鈔鏚 du瞠j liczby kandydat闚.

  PO吐EDNICTWO PRACY NA STANOWISKA WYMAGAJ。E SZCZEG粌NYCH PREDYSPOZYCJI PSYCHOFIZYCZNYCH dokonywane jest w przypadku poszukiwania przez pracodawc闚 kandydat闚 do pracy, w stosunku do kt鏎ych istniej specjalne wymagania. Dob鏎 kandydat闚 polega na przeprowadzeniu specjalistycznych bada przydatno軼i zawodowej (za zgod kandydata). Wyboru pracownika dokonuje pracodawca.

  GIEΑY PRACY organizowane s w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z wi瘯sz grup poszukuj帷ych pracy, najcz窷ciej w tym samym zawodzie; urz璠y pracy przekazuj informacj o gie責zie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy pracownik闚 wybieraj spo鈔鏚 uczestnik闚 gie責y.

  TARGI PRACY spotkania wi瘯szej ilo軼i praco-dawc闚 i os鏏 zainteresowanych podj璚iem pracy, trwaj帷e 1-2 dni, oferuj帷e na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawc闚 - r騜ne miejsca pracy.

  SKLEPY Z PRAC dzia豉j na zasadzie udost瘼niania ofert pracy w takim miejscu miasta, gdzie wyst瘼uje intensywny ruch pieszy; celem sklepu jest zwi瘯szenie dost瘼u pracodawc闚 i poszukuj帷ych pracy do ofert pracy, bez konieczno軼i wizyty w urz璠zie pracy.

  KRAJOWA BAZA OFERT PRACY jest internetowym bankiem ofert pracy o zasi璕u og鏊nopolskim, umo磧iwiaj帷ym szybk wymian i korzystanie z informacji o ofertach pracy mi璠zy wojew鏚ztwami.

  PORADNICTWO ZAWODOWE

  ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukuj帷ym pracy w planowaniu i organizowaniu ich 篡cia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskaz闚ek, rad, porad, prowadzenie bada diagnostycznych przydatno軼i zawodowej. Do-radcy zawodowi w urz璠ach pracy pomagaj ludziom maj帷ym trudno軼i z podj璚iem lub realizacj decyzji zawodowej, wynikaj帷e g堯wnie z braku umiej皻no軼i oceny swoich mo磧iwo軼i zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Doradcy zawodowi pomagaj r闚nie ludziom zaradnym, zamierzaj帷ym zmieni zaw鏚 lub podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz. Us逝gi poradnictwa zawodowego urz璠y pracy oferuj:

  · w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  · w Salach Informacji i Poradnictwa Grupowego
  · na stanowiskach doradc闚 zawodowych

  Doradcy zawodowi w urz璠ach pracy pomog:

  - rozpozna istniej帷e trudno軼i w znalezieniu pracy,
  - pozna predyspozycje zawodowe,
  - wybra odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania,
  - zaplanowa 軼ie磬 kariery zawodowej,
  - uzyska szczeg馧owe informacje o zawodach rynku pracy.

  Poradnictwo zawodowe 鈍iadczone jest w formach indywidualnych i grupowych.

  U doradcy zawodowego dost瘼ne s:

  ZBIORY INFORMACJI ZAWODOWYCH:

  Teczki informacji o zawodach, zawieraj帷e opisy czynno軼i, zada, wymaga, dr鏬 kszta販enia i podnoszenia kwalifikacji.

  Informator o szko豉ch r騜nego typu o zasi璕u krajowym i lokalnym.

  Katalogi jednostek szkol帷ych, zawieraj帷e informacje o profilu szkolenia, warunkach, czasie trwania i kosztach.

  Informacje o lokalnym rynku pracy, zawieraj帷e m.in. dane o bezrobociu w podziale na zawody oraz oferty pracy w zawodach.

  Wykazy jednostek doradczych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych, wspomagaj帷ych uruchomienie dzia豉lno軼i gospodarczej.

  Inne informatory, poradniki, katalogi, wzory poda, 篡ciorys闚, list闚 motywacyjnych.

  Ulotki o zawodach, zawieraj帷e skr鏂one opisy zawod闚.

  Filmy video: filmy o zawodach; filmy instrukta穎we, np. jak rozmawia z pracodawc.

  PROGRAMY KOMPUTEROWE:

  · Program "Doradca 2000", kt鏎y umo磧iwia dost瘼 do r騜norodnej informacji zawodowej oraz pomaga przy okre郵aniu preferencji zawodowych
  · Komputerowa encyklopedia zawod闚
  · Multimedialny Informator Edukacyjny

  TESTY PSYCHOLOGICZNE I AUTOTESTY:

  · Bateria Test闚 Uzdolnie Og鏊nych
  · Kwestionariusz Preferencji Zawodowych
  · Zestaw do samobadania zainteresowa zawodowych
  · Testy inteligencji i osobowo軼i

  KLUB PRACY

  oferuje bezrobotnym i poszukuj帷ym pracy cykliczne spotkania grupowe, maj帷e na celu nauk praktycznych umiej皻no軼i niezb璠nych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

  W Klubie Pracy mo積a:

  · nauczy si techniki aktywnego poszukiwania pracy,
  · pozna swoje mocne i s豉be strony,
  · naby umiej皻no軼i prowadzenia rozm闚 z praco-dawcami,
  · nauczy si pisania 篡ciorysu, podania o prac, listu motywacyjnego, w豉snej oferty,
  · pozna zasady analizowania ofert pracy,
  · zdoby wiar we w豉sne si造 i mo磧iwo軼i.

  Uczestnictwo w zaj璚iach klubu pracy zwi瘯sza szans na znalezienie pracy, nie tylko dlatego, 瞠 zaj璚ia podnosz wiar w siebie, w swoje mo磧iwo軼i, ale tak瞠 ucz nowych umiej皻no軼i i u鈍iadamiaj, 瞠 warto by osob aktywn.

  Cz窷 os鏏 uczestnicz帷ych w programie klubu pracy uzyskuje zatrudnienie ju w trakcie trwania zaj耩, a znaczna liczba zaraz po ich zako鎍zeniu.

  INNE PROGRAMY WSPIERAJ。E ZATRUDNIENIE

  Szkolenia polegaj na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i zagro穎nym utrat pracy w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy i obejmuj:

  · przyuczanie do zawodu
  · przekwalifikowanie (zmian zawodu)
  · podwy窺zenie kwalifikacji zawodowych
  · nauk umiej皻no軼i poszukiwania i uzyskania zatrudnienia

  Skierowana na szkolenie mo瞠 by ka盥a osoba zarejestrowana w urz璠zie pracy, kt鏎a spe軟ia przynajmniej jeden z poni窺zych warunk闚:

  - nie ma 瘸dnych kwalifikacji zawodowych,
  - ma kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
  - utraci豉 zdolno嗆 do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
  - jest w okresie wypowiedzenia pracy z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy,
  - jest osob zwolnion z zawodowej s逝瘺y wojskowej w wyniku restrukturyzacji i nie ma prawa do 鈍iadcze emerytalno-rentowych w pe軟ej wysoko軼i,
  - jest zatrudniona w zak豉dzie, kt鏎ego upad這嗆 og這szono (jest w stanie likwidacji),
  - otrzymuje 鈍iadczenia socjalne przys逝guj帷e g鏎nikom,
  - pobiera gwarantowany zasi貫k okresowy z pomocy spo貫cznej,
  - ma przyznan przez ZUS rent szkoleniow;

  · okres trwania szkolenia nie powinien by d逝窺zy ni 6 m-cy;

  · koszt szkolenia pokrywany jest z Funduszu Pracy (na wniosek osoby bezrobotnej mo磧iwe jest dofinansowanie szkolenia z innych 廝鏚e);

  · w trakcie szkolenia przys逝guje dodatek szkoleniowy (o ile osobie bezrobotnej nie przys逝guje prawo do innego wy窺zego 鈍iadczenia pieni篹nego np. stypendium, dieta);

  · inicjatorem skierowania na szkolenie mo瞠 by urz康 pracy lub osoba bezrobotna, je瞠li po szkoleniu ma zapewnione miejsce pracy, mo磧iwe jest tak瞠 skierowanie na szkolenie z inicjatywy innej organizacji lub instytucji pokrywaj帷ej cz窷 koszt闚 tego szkolenia.

  Po篡czki na podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej lub rolniczej mog otrzyma

  · bezrobotni,
  · pracownicy w okresie wypowiedzenia zwalniani z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy,
  · osoby, kt鏎e otrzymuj 鈍iadczenia socjalne przys逝guj帷e g鏎nikom.

  Wysoko嗆 po篡czki nie mo瞠 przekracza 20-krotnego przeci皻nego wynagrodzenia.

  Warunki udzielania po篡czki, oprocentowanie oraz warunki sp豉ty okre郵one s w umowie zawieranej przez starost z po篡czkobiorc.

  Starosta mo瞠 r闚nie zwr鏂i po篡czkobiorcy cz窷 koszt闚 szkolenia, konsultacji lub doradztwa w podejmowanej dzia豉lno軼i, w wysoko軼i nie przekraczaj帷ej przeci皻nego wynagrodzenia, po udokumentowaniu tych koszt闚 przez po篡czkobiorc, w ci庵u 6 miesi璚y od dnia zawarcia umowy.

  Po篡czki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych przez urz康 pracy bezrobotnych - udzielane pracodawcom

  Wysoko嗆 po篡czki na utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy nie mo瞠 przekracza 20-krotnego przeci皻nego wynagrodzenia. Pracodawca, kt鏎emu udzielono po篡czki, jest zobowi您any do zorganizowania dodatkowych miejsc pracy w terminach okre郵onych w umowie i zatrudniania skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesi璚y. Po篡czka jest oprocentowana od dnia jej wyp豉cenia przez urz康 pracy. Okres ca趾owitej sp豉ty po篡czki nie mo瞠 przekroczy 3 lat, z wyj徠kiem miejsc pracy w gospodarstwie rolnym (4 lata);

  Po篡czki szkoleniowe mog otrzyma osoby bezrobotne lub 穎軟ierze rezerwy, a ich celem jest umo磧iwienie podj璚ia pracy na stanowiskach wymagaj帷ych szczeg鏊nych kwalifikacji. Wysoko嗆 po篡czki nie mo瞠 przekracza 4-krotnego przeci皻nego wynagrodzenia. Po篡czka jest nieoprocentowana. Okres sp豉ty po篡czki mo瞠 wynosi do 18 m-cy od ustalonego w umowie dnia zako鎍zenia szkolenia. Szkolenie finansowane z po篡czki nie powinno trwa d逝瞠j ni 6 m-cy.

  Prace interwencyjne polegaj na tworzeniu przez pracodawc闚 (przy pomocy urz璠闚 pracy) nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Starosta zawiera umow z pracodawc, kt鏎y zobowi您uje si do zatrudnienia okre郵onej liczby bezrobotnych na czas 6 (lub 12) miesi璚y, a w zamian otrzymuje zwrot cz窷ci koszt闚 poniesionych na wynagrodzenia tych pracownik闚 oraz sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne. Prace interwencyjne pozwalaj na okresow aktywizacj zawodow bezrobotnych, a szczeg鏊nie os鏏:

  · d逝gotrwale bezrobotnych, tj. pozostaj帷ych bez pracy ponad 12 miesi璚y,
  · bezrobotnych samotnie wychowuj帷ych dzieci,
  · kt鏎ych ma鹵onek jest r闚nie bezrobotnym.

  Prace interwencyjne stwarzaj r闚nie szans na sta貫 zatrudnienie. Starosta mo瞠 bowiem przyzna pracodawcy jednorazow refundacj, je瞠li:

  · skierowanego bezrobotnego po ustaniu prac interwencyjnych, zatrudni na dalsze 6 m-cy, |
  · podpisze z bezrobotnym po ustaniu prac interwencyjnych umow o prac na czas nieokre郵ony w pe軟ym wymiarze czasu pracy.

  Roboty publiczne to zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie d逝窺zym ni 12 miesi璚y przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorz康y terytorialne, administracj rz康ow, a tak瞠 instytucje u篡teczno軼i publicznej.

  Roboty publiczne s organizowane w szczeg鏊no軼i w ramach:

  · realizowanych przez gminy, powiaty, wojew鏚ztwa, regiony inwestycji infrastrukturalnych
  · zada zwi您anych z opiek spo貫czn i obs逝g bezrobotnych.

  Starosta mo瞠 przyzna zak豉dowi organizuj帷emu roboty publiczne (na ka盥ego skierowanego bezrobotnego) zwrot cz窷ci wynagrodzenia oraz sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne.

  Roboty publiczne s skuteczn form pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Podj璚ie nawet czasowej pracy zach璚a do dalszych poszukiwa, pozwala bezrobotnym uaktywni si zawodowo - by pracownikiem.

  Programami specjalnymi mog by obj皻e osoby, kt鏎e ze wzgl璠u na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudn sytuacj na lokalnym rynku pracy s zagro穎ne d逝gotrwa造m bezrobociem. Programy specjalne maj na celu:

  · inspirowanie zatrudnienia uczestnik闚 programu,
  · wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla os鏏 obj皻ych programami,
  · aktywizacj zawodow uczestnik闚 programu.

  Programami specjalnymi mog by obj璚i:

  - bezrobotni,
  - pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy,
  - poszukuj帷y pracy otrzymuj帷y 鈍iadczenia socjalne lub zasi貫k socjalny.

  Cech charakterystyczn program闚 specjalnych jest mo磧iwo嗆 陰czenia r騜nych program闚 rynku pracy.

  Programy specjalne s finansowane ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy, ale mog by tak瞠 finansowane ze 鈔odk闚 organizacji i instytucji wsp馧dzia豉j帷ych.